Program ekstrakulikuler

a. Outing
Outing ini dilaksanakan secara berkala. Outing besar kami adakan 2 kali dalam setahun. Sedangkan Outing kecil kami laksanakan insidentil.

b. Kajian Mingguan
Seorang penghafal Al-qur‟an harus mempunyai akhlaqul karimah yang senantiasa menggambarkan seorang muslim yg Al – qur‟an berada di dadanya. Oleh karena itu kami adaakan kajian mingguan untuk membangun akhlak terpuji dalam diri santri.

c. Life skill
Santriwan / santriwati mempunyai kewajiban piket harian dan mingguan demi melatih keterampilan kerumah tanggaan.

d. I‟tikaf Ramadhan
Santri dianjurkan melaksnakan I‟tikaf pada 10 hari terakhir bulan suci ramadhan.

e. Olahraga Mingguan

www.ponpesutrujah.id
Share